Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
te komen, houden sommige een winterslaap, ver-
zamelen andere in den zomer en in den herfst voor-
raad voor 't barre seizoen en trekken eindelijk
eenige van 't Noorden naar 't Zuiden. Over den
winterslaap hebben wij reeds 't een en ander mee-
gedeeld , zoodat het verzamelen van voorraad en
't trekken Zuidwaarts eenige opheldering behoeven;
daarna zullen wij van de rtiim 450 verschillende
soorten van knaagdieren er eenige noemen en be-
spreken. Voor 't trekken Zuidwaarts kiezen wij de
lemming tot voorbeeld , die op de bergen van Zwe-
den en Noorwegen leeft. Als de planten door de
koude beginnen te sterven en 't voedsel schaarsch
wordt, verzamelen zich de lemmingen bij millioenen
en trekken, in onafzienbare rijen, berg op berg af,
in r&hte lijnen, door bosschen, over rivieren, over
bouwlanden , alles kaalvretende, wat zij op hun reis
ontmoeten, gelijk de soldaten van den grooten
Moloch. Vossen, losschen, marters, beren en veel-
vraten volgen hen op hunnen trek en dunnen onop-
houdelijk de gelederen, juist zooals de ijsberen de
manschap dunden van Barends en Heemskerk. Ook
roofvogels storten zich nu en dan in de rijen en
voeren hun prooi mede hoog in de lucht. In 't
voorjaar herhalen zich dezelfde tooneelen en zien
slechts weinige, van die verhuizing weergekeerd,