Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
vrijen loop laten, handelen wij 't verstandigst: Zij
immers voegt overal het geneesmiddel bij de kwaal:
zijn er wormen of engerlingen in uw land, de mol-
len rukken aan, om 't ongedierte te verslinden; de
zangvogels verlossen ons van de rupsen, enz. In
Amerika vindt men valken, die zich uitsluitend met
vergiftige slangen voeden; in de heete gewesten zor-
gen de verscheurende dieren er voor, en onder deze
vooral de hyena's, dat er geen krengen blijven lig-
gen, die de lucht zouden verpesten; evenzoo han-
delen dè gieren in Amerika. De sluipwespen ver-
nietigen veel rupsen, door eieren te leggen in haar
lichaam! Waar zou ik eindigen, indien ik al de ge-
vallen wilde opnoemen, waardoor de natuur ons on-
ophoudelijk toont, dat zij overal, met bewonde-
renswaardigen ijver, er op uit is, om 't evenwicht
tusschen de verschillende diersoorten te bewarenl
Maar 't wordt, dunkt me, meer dan tijd, dat we
van dit uitstapje op 't gebied der algemeene dier-
kunde terugkeeren tot onze egels, mollen en spits-
muizen, de 3 familie''s van de orde der insekten-
eters , die slechts weinig soorten tellen, waarvan de
inlandsche hier volgen.
De gewone egel is meer bekend onder den ver-
keerden naam van stekelvarken; hij is gemakkelijk
'te oflderscheiden van andere dieren door zijn ge-