Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
nu, die vraatzucht •— ze sparen huns gelijken niet —
komt den landbouwer uitmuntend te pas; want daar-
door wordt hij bevrijd van millioenen schadelijke
insekten, die voortdurend werkzaam zijn, om den
Oogst zoo schraaltjes mogelijk te doen uitvallen.
Jammer maar, dat op menig landman het gezegde
toepasselijk is: „De grootste vijand van den land-
bouwer is de landbouwer zelf!" Gij vraagt naar be-
wijzen ? Ik zal ze u geven, en, om 't niet al te
grof te maken, slechts de eerste bladzijde van 't
zonden-register bloot leggen: Vleermuizen worden
aan deuren vastgespijkerd, mollen met hardnekkige
Tvoede vervolgd en gedood, uilen meedoogenloos
neergeschoten, spitsmuizen op eene lijn gesteld met
gewone muizen, kraaiejt als dieven verjaagd, zang-
vogels..... maar genoeg hiervan! Bewijst het
niet duidelijk, dat de menschen alles schijnen in 't
werk te stellen, om 't heerleger van de lieve mei-
kevertjes, van de schuldelóoze rupsen en van de
aardige muisjes zoo voltallig mogelijk te houden!
Wat baat het ons, of wij zelf al eenige duizenden
van die vijanden vernietigen, indien we ons, met
een ijver, soms een betere zaak waardig, van de
^ulp berooven van dieren, die millioenen en milli-
oenen van dat ongedierte verslinden? Indien wij,
in de meeste gevallen ten minste, de natuur haar