Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
dat de vleermuis, als nachtdier, juist een zeer pas-
send kleed heeft. Wat zouden schoone kleuren
haar baten ? In de heete gewesten treft men ook
vleermuizen aan, die uitsluitend van planten leven,
o. a. den vliegenden hond, die in Oqst-Indië leeft en
een vleugelwijdte bezit van 1.3 M. De Insekten^
vreters worden nog verdeeld in 2 familisn nl. de
bladneuzen, zoo genoemd om de vreemdsoortige uit-
steeksels op den neus, waartoe behooren de vampier,
een Amerikaansche, die zich, behalve met insekten,
ook voedt met het bloed van dieren en menschen,
hetwelk zij hun in den slaap aftapt, en de inland-
sche hoef ijzer neus, die, wat ons land betreft, slechts
in Limburg voorkomt. Van de 2^0 familie, die
der gladneuzen, zullen wij slechts de inlandsche
soorten noemen , nl. :
De grootoor, die haar i of 2 jongen gedurende
6 weken op haar zwerftochten medevoert in het tot
een zakje vergroeide staartvlies; de dwergvleermuis,
dïe dezen winter niet schijnt geslapen te hebben,
gelijk ze wel meer geen winterslaap houdt, als 't
weder zacht is; de laatvlieger, die men ook wel
laagvlieger zou kunnen noemen ; verder de dwarsoor,
de rosse vleermuis, de vale vleermuis en de meer-
vleermuis, welke men 't beste van elkaar leert onder-
scheiden, door ze in natura met elkander te verge-