Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
ar
de lucht, zoo vreemd en bochtig, alsof ontzichtbare
geesten hen op de hielen zitten. Gij begrijpt me,
't zijn de vleermuizen, die ik bedoel en waarvan ik
u 't een en ander wil mededeelen.
Als ge 't onthouden wilt: de vleermuis behoort
tot de klasse der zoogdieren en tot de orde der
vleugelhandigen. De kenteeken dier orde zijn: de
4 vingers der voorpooten zijn door een vlieghuid
verbonden, die naar de achterste ledematen loopt;
de duim blijft dus vrij; omdat deze tegenover
de 4 vingers kan gebracht worden, moeten wij
hier eigenlijk niet van pooten, maar van handen
spreken: daarom zeiden wij dan ook vleugelhandi-
gen. Het gebit bestaat uit kleine snijtanden, haak-
■ vormige hoektanden en spitse, kegelvormige kiezen\
't zegt ons duidelijk, dat wij hier met insekteneters
te doen hebben. Voor 't overige lust het mij niet,
de beschrijving der soort verder voort te zetten:
als ge een vleermuis in handen krijgt, zie dan
maar eens of de bovenstaande beschrijving der orde
niet juist is, en neem zelf maar eens waar, hoe 't
dier er verder uitziet. Onthoud evenwel, dat, in-
dien ge wilt weten, tot welke orde een dier behoort,
gij slechts behoeft te letten op de inrichting van
den bek en de pooten {vleugels); ten minste wat
de zoogdieren en de vogels betreft.