Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
niet gaarne missen, daar zij, als potsenmakers onder
de dieren, door hun kluchtige, boertige en snaak-
sche streken den zvvartgalligsten hypochonder in een
vroolijke luim kunnen brengen; maar hoe lief en
aardig ze, jong zijnde, zich voordoen, als ze oud
worden, komt „de aap uit de mouw," en vertoonen
zij zich als kwaadaardig, wraakgierig en lastig van
humeur, zoodat men zelfs den besten aap niet vol-
komen vertrouwen kan. In 't nabootsen van allerlei
dingen, vaak voor hen onbegrijpelijk, moeten ze
hun meesters nog vinden; maar uit zich zeiven
verzinnen ze niets. In dit opzicht gelijken ze wel
ietwat op den redelijken mensch. Sommige apen-
soorten dragen nauwlettend zorg voor de reinheid
hunner jongen, en wasschen dezen meermalen in
'theldere water van een of andere beek. In 'tal-
gemeen onderscheiden zich de apen door een teedere
liefde voor hunne kleinen: ze dragen ze onophoude-
lijk in hun armen en liefkoozen hen op de buiten-
sporigste wijze. Wie heeft niet al eens gehoord
van apenliefde.' Andere soorten zetten schildwach-
ten uit: of ze als zoodanig chassepots ofzundnadel-
geweren gebruiken, is mij evenwel nog niet ter
oore gekomen
Van 't groot aantal soorten volgen hier de voor-
naamste :