Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^127
waardoor de jongen in groei achteruitgaan, minder
snel tot ontwikkeling komen en door allerlei onge-
steldheden bezocht worden; terwijl daarentegen de
beroemdste veefokkers juist van 't beginsel uit-
gaan , dat de geheele verdere ontwikkeling van
'tdier afliangt van de voeding in de jeugd, dat het
inden kortst mogelijken tijd de grootste volkomen-
heid moet bereiken, en dat de schade, aan de ont-
wikkeling toegebracht, later nimmer weer te verhel-
pen is. Let men verder op een zorgvuldige keuze
der ouders, enz., dan kan het niet anders, of het
dus behandelde jonge vee moet uitmuntende resul-
taten opleveren: eenjarige veulens zijn dan beter
ontwikkeld dan 2jarige, die met 5 maanden reeds
gespeend zijn; eenjarige kalveren, goed verzorgd,
winnen het van 2jarige, die met de 3 a 4 weken
reeds van de melk ontwend zijn, enz. Daarenboven
verkrijgt men dusdoende een ras (vraag het maar
eens aan de Engelschen), waarover men zich niet
te beklagen zal hebben en dat later de beste uit-
komsten zal opleveren. — Nu wij zooveel over de ver-
schillende orden van de klasse der zoogdieren ge-
sproken hebben, dienen wij ook met een enkel
woordje van de eerste orde, die der tweehandigen,
te gewagen. Hiertoe behoort slechts één geslacht
n.1. de mensch, die naar 't lichaam tot de dieren