Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^120
soms houdt men er ook een weinig vleesch van.
Het spek wordt in vaten gedaan, om tot traan ge-
kookt te worden, en niet Zelden levert een enkele
visch 150 vaten traan. Vroeger werd de walvisch-
vangst ook in ons land op groote schaal uitgeoefend
en dikwerf vingen onze walvischvaarders 500 wal-
visschen per jaar; nu evenwel is dat bedrijf voor
't grootste gedeelte in de handen der Noord-Ame-
rikanen. Één walvisch is soms ƒ 12000 a f 15000
waard!
En welke zijn de kenmerken, waardoor de dieren
dezer orde zich van de overige zoogdieren onder-
scheiden Zij hebben, wat den uiterlijken vorm be-
treft, veel weg van visschen, waarom men ze vroe-
ger dan ook als zoodanig beschouwde: de adem-
haling door middel van longen, de bloedswarmte
en 't zoogen hunner jongen onderscheiden hen even-
wel genoegzaam van de eigenlijke waterbewoners.
De achterste ledematen ontbreken, terwijl de voorste
tot vinnen vergroeid zijn; de staart is plat en ligt
horizontaal. Sommige bezitten tanden, terwijl an-
dere van baarden zijn voorzien. Door de spuit-
gaten, die zich boven op den kop bevinden, ver-
wijderen zij de ingeademde lucht met waterdamp
vermengd, die, door de koude verdikt, op de
stralen eener fontein gelijkt. Hun voedsel bestaat