Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^118
men. Zijn bewegingen worden matter, de krachten
begeven hem; de staart zweept de wateren niet meer
in de hoogte; voor 't laatst poogt hij naar de diepte
te ontvluchten, maar te vergeefs..... het stervende
dier wentelt om en legt zich op zijn rug. Een ge-
juich weerkaatst over de uitgestrekte wateren; de
touwen worden ingehaald en de kolossus wordt naar
't groote schip gesleept. Zulk een onvermoeiden vijand
vindt de walvisch in den mensch; maar deze is niet
zijn eenigste kwelgeest: soms nl. zitten er groote
walvischluizen op zijn rug, die hem dikwerf geheele
stukken er uit vreten: weliswaar maken de meeu-
wen jacht op dit ongedierte, doch het wroeten van
den scherpen snavel in den rug zal den walvisch
zeker niet minder pijnlijk zijn; soms ook is het lijf
met kleine schaaldieren bedekt, terwijl zelfs de kop
menigmaal met zeeplanten als begroeid is; daaren-
boven vindt de walvisch in zwaardvisschen en haaien
niet te verachten vijanden! Nu hij daar zoo aan 't
schip ligt, kunnen wij hem eens goed opnemen:
de lengte bedraagt i8 k 20 Meter, de omvang op
sommige plaatsen 10 k 12 Meter; terwijl hij een
gewicht heeft van 50.000 K. G. De kop alleen be-
draagt I 3 van 't heele gevaarte en is met kleine
oogen voorzien; de tong is wel 6 Meter lang en 3
Meter breed, en een gewone boot met bemanning