Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^113
dom, zooals men uit zijn levendige oogen reeds
kan opmaken. Deze dieren, die vooral in 't Noor-
den in ontelbare scharen voorkomen, richten nog al
schade onder de haringen en zalmen aan; doch
in ruil daarvoor is hij den poolbewoner van groot
nut: van de speklaag, die tusschen vel en vleesch
ligt, wordt traan bereid; van den pels maakt men
waterdichte overtreksels; het vleesch is een heerlijke
spijs. Hij wordt op verschillende wijze gevangen:
daar hij nl. minstens om de 15 minuten aan de
oppervlakte van 't water moet komen, om adem
te halen, wachten de robbenvangers dit oogenblik
af, om hem den harpoen in 't lichaam te werpen;
bevinden de zeehonden zich in groote menigte op
de ijsschollen, dan trachten de jagers ongemerkt
te naderen, om vele dezer dieren met een enkelen
knuppelslag op den neus te dooden. In Groenland
worden er soms in een maand 3000 gedood, die
op de ijsbergen uit het hooge Noorden komen aan-
drijven; dit zijn de zoogenoemde Groenlandsche
zeekonden, die iets lichter van kleur zijn.
De zeeolifant wordt 8 Meter lang en heeft een
kleine slurf Hij leeft in den Stillen Oceaan en
voedt zich met weekdieren. Hij wordt om zijn
spek en vleesch sterk vervolgd.
Zoogdieren. 8