Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^Ill
(de gespleten hoef) dadelijk in 't oog. Deze fami-
liën , wij weten het reeds, heeft men dan ook tot
een groep vereenigd, die- den naam draagt van orde
der herkauwers of tweehoevigen.
De overeenkomst tusschen de 3 familiën onder 3
genoemd bestaat in den krachtigen, benedenwaarts
gekromden snavel, in de stevige met groote, spitse
klauwen voorziene pooten en in de groote vleugels
met krachtige slagpennen. Die 3 familiën vormen
dan ook slechts een groep nl. de orde der roofvogels.
Bij de familiën onder 4 opgenoemd en eenige
andere bestaat de overeenkomst in de zwempooten,
nl. pooten, waarvan de 3 of 4 teenen door
zwemvliezen zijn verbonden; men heeft derhalve de
opgenoemde familiën met nog eenige andere tot een
groep vereenigd en daaraan den naam gegeven van
orde der zwemvogels.
Uit de aangehaalde voorbeelden is het ons dus
duidelijk geworden, dat men door 't woord orde
verstaat een vereeniging van eenige familiën, die
in sommige kenmerken, welke andere familiën mis-
sen, de grootst mogelijke overeenkomst bezitten.
Maar wij spraken reeds lang genoeg over ver-
deeling , en misschien heeft de lezer al gewenscht,
dat wij zouden beginnen met de orde, wier naam
hierboven vermeld is: derhalve terzake. Deze orde