Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
daar wij zoodoende voor ons doel te uitgebreid
zouden worden. Ook zij voor altijd opgemerkt, dat
wij ons zullen onthouden van alle soortbeschr^'^
ving: men trachte zelf de diersoorten zooveel mo-
gelijk in natura, of anders afgebeeld, te aanschouwen,
daar dit oneindig beter en veel pleizieriger is dan
de beste beschrijving. Waar evenwel duidelijke
kenteekenen aanwezig zijn, waardoor eene soort
zich onderscheidt van de overige soorten van een
zelfde geslacht, daar zullen wij niet nalaten, hierop
te wijzen. Wat ik bedoel, zal ik met een voorbeeld
ophelderen: Als wij van den doodgraver S'^x^txi,
zullen wij geen beschrijving van dezen kever gever
als volgt: sprieten zoo en zoo, kop zus en zus, enz.;
want sints de paspoorten zijn afgeschaft, is die be-
schrijving, als doelloos, vervelend en saai, voor
goed buiten de deur gezet; wij zeggen alleen: deze
kever onderscheidt zich van de overige kevers o. a.
door de 2 oranje-strepen over zijn schilden-, en
indien nu een der lezers of lezeressen, door deu
aanwijzing den kever als doodgraver heeft erkend,
laten wij de verdere beschrijving over aan den lezeF,
die daarbij wel een exemplaar vóór zich zal willen
nemen. Ook hetgeen wij over de leefwijze, enz. in
*l midden zullen brengen, toetse hij aan de hem
omringende dierenwereld!