Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
I
Wij zien dus uit het voorgaande, dat men eenige
diergeslachten, die veel overeenkomst met elkander
hebben, tot een groep vereenigt, waaraan men den
naam familie geeft.
Verder bemerken wij, dat, uit hetgeen wij over
soort, geslacht, familie en orde in 't midden brach-
ten, dc lezer reeds opgemaakt zal hebben, dat de
dieren, die tot een en dezelfde soort behooren, alle
kenteekenen, dat de dieren, die tot een en het-
zelfde geslacht behooren, veel kenteekenen en
dat verder de dieren, die tot een en dezelfde
familie behooren, weinig kenteekenen gemeen
hebben; terwijl eindelijk de dieren, die tot een
en dezellde orde behooren, zeer weinig kenteeke-
nen bezitten.
N'. i6. VINPOOTIGEN.
Wij hebben reeds zoo dikwerf het woord orde
gebruikt, dat het nu tijd wordt, te verklaren, wat
men door dat woord in de dierkunde verstaat.
Om tot een recht duidelijk begrip er van te gera-
ken, zullen wij eenige familiën opnoemen, omdat