Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^108
hebben, tot een groep te vereenigen en aan die
groep een bijzonderen naam te geven. Het ver-
schil tusschen de dieren onder i, 't valt niet te
loochenen, is nog al groot; maar van den anderen
kant hebben zij in de holle horens en het eigen-
aardige gebit (zie XIII) punten van overeenkomst,
die wij bij andere dieren niet aantreffen. Alle
dieren nu die holle horens, enz. bezitten (zieschets
XIII), brengt men tot een groep, waaraan men den
naam van familie geeft en wel de fatnilie der
holhoornigen.
Bij de dieren onder 2 genoemd is dit eveneens
het geval. Er is nog al verschil bijv. in kleur, in
grootte, in leefwijze; maar bij alle verschil een niet
te ontkennen overeenkomst, daar alle, als familie-
kenmerk, een vreeselijk gebit en uitrekbare klauwen
bezitten (zie VIII); daarom brengen wij die dieren
tot de familie der katten. — Bij de dieren onder
3 genoemd bestaat de overeenkomst, als ,kentee-
ken der familie, in het korte, dicht bevederde
lichaam en 't zeer scherpe oog. De opgenoemde
geslachten behooren tot de familie der valken;
terwijl bij die onder 4 de overeenkomst bestaat in
den kam, in den grooten, breeden staart en in de
sporen der mannetjes. Die 4 geslachten behooren
tot de familie der echte hoenders.