Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^100
daarna temmen. Ziehier hoe men daarbij te werk
gaat: Men vervaardigt een stevige omheining met
een smallen gang tot opening, die evenwel naar
buiten allengs breeder wordt. Binnen die omheining
graaft men een vijver, en brengt daar eenige tamme
olifanten. Daarna verzamelen zich de bewoners der
streek, omsingelen het bosch, waar de olifanten
zich ophouden, maken een oorverdoovend geraas
en drijven de olifanten naar den gang, den
kring steeds kleiner makende. De verschrikte die-
ren, zich van alle zijden omringd ziende, vinden
geen uitweg, blijven eenigszins onthutst voor de'
opening staan, doch hollen naar binnen, zoodra
zij het water bemerken, waarmede zij hun dorst
willen lesschen. (Men zet nl. 8 dagen van te voren
de drinkplaatsen van het bosch door wachten af.)
Nu wordt de opening gesloten en de gevangen oli-
fanten rennen als bezetenen tegen de omheining;
doch hun getemde broeders, die hier op afgericht
zijn j, weten de orde spoedig te herstellen en lokken
de gevangenen in kleiner ruimten, waar zij zich
haast niet bewegen kunnen; dan verschijnen de ja-
gers en binden hun touwen om de pooten, waar-
door zij geheel machteloos zijn. In den beginne
schreeuwen zij nog wel: doch de tamme olifanten
bestraffen iederen onwilligen nieuweling, en deze,