Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^97
overeenkomst bestaat o. a. in den korten, driehoe-
kigen snavel, de spitse, smalle vleugels, de zwakke
pooten met scherpe nagels, enz. Eenige soorten dus,
die veel overeenkomst met elkander hebben, vereenigt
men tot een groep y waaraan men den naam van
geslacht geeft.
N». 14. VEELHOEVIGEN.
Hoewel de reusachtige dieren der voorwereld te-
genwoordig slechts als fossielen voorkomen, zijn er
toch enkele onder de nog levende diersoorten, wier
verbazende grootte ons levendig herinnert aan de
monsters, die nu van de aarde verdwenen zijn.
Onder die enkele is zeker de olifant de merkwaar-
digste, waarom wij hem iets breedvoeriger zullen
bespreken dan de overige veelhoevigen. De olifant
is het grootste en verstandigste landdier; hij bereikt
een hoogte van omstreeks 15 en een lengte van
ongeveer 17 voet, wordt bij de 200 jaar oud, weegt
soms 4000 KG. en kan een vracht dragen van 45
centenaars; bij hem vergeleken, is de leeuw, wat
Zoogdieren. 7