Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
den, vrijen val, worden niet iir het begin behandeld, maar eerst later, nadat een veel
meer aanschouwelijk gedeelte over 't evenwicht van vloeistoffen eii gassen, overliarometer,
pompen, thermometer, koken enz. is voorafgegaan. Deze methode moet bet vak voor de
jongens en meisjes reeds dudelijk veel belangwekkender maken dan veelal het geval is
en het doet ons genoegen, dat een tweede druk van dit ook overigens verdienstelijke en
thans nauwkeurig herziene werk bewijst, dat vele leeraars in de natuurkunde het reeds bij
hun onderwijs gebruiken.
Schoolblad 17 Mei, '92.
HORN en DE GAST. Vraagstukken over Natuurkunde. 2e Druk,
Is het Leerboek zeer gunstig beoordeeld, voor hen die^j^^an bij hun studie gebruik
maken, zijn de vraagstukken onmisbaar,.. Dit werkje zal zeker, evenals het Leerboek,
zijn weg wel vinden en een herdruk zal zeker spoedig noodig zijn.
Wekker, 30 Jan. '92. L.
Dit boekje kan men gerust aanbevelen. Er is eene groote Verscheidenheid in de
vraagstukken. De becijferingen zijn niet groot.
Vriend der Wishmde VI 1891.
HORN en DE GAST. Leerboek der Dier- en Plantkunde. 4e Drtik,
UIT DE BEOORDEELINGEN:
»Ik ken geen boek, dat beter geschikt is om de onderwijzers te geleiden bij het eerste
systematisch onderricht in de dierkunde".
"De hier opgegeven gang is de echt wetenschappelijke. Hij is in volkomen overeenstem-
ming met de voorschriften der nieuwere methodenleer*'. {T>e Toekomst).

• Het Ie deel bevat korte inhoudrijke levensschetsen van de voornaamste exemplaren
aller orden van dieren. Het 2e deel beantwoordt alleszins aan de hooge verwachting, die
het Ie deel had opgewekt. De inhond vormt één wetenschappelijk geheel, dat in zijne
détails voortreffelijk is uitgewerkt*'. {Ons 'Recht').
''De keuze en de behandeling der leerstof zijn nitmantend. Slechts eene oppervlakkige
inzage is noodig om te zien, dat we hier een boek voor ons hebben, door practici en
echte onderwijsmannen geschreven. De keuze der typen kon geen betere zijn. Bij de ana-
tomie en physiologie is alle geleerdheid zooveel mogelijk geweerd; onnoodige en in ver-
warring brengende détails zijn vermeden. Slechts de hoofdzaken zijn besproken, in een-
voudigen vorm, klaar en duidelijk, maar streng wetenschappelijk." (De heer Weghuis in
Schoot en Studie).
„Met groot genoegen heb ik met het werkje kennis gemaakt. Ik vind het boek in meer
dan één opzicht een keurig werkje. Merkwaardig gelukkig noem ik de schrijvers in de
keuze der behandelde onderwerpen en in de wijze van behandeling". (De heer P. H. van
dkr let in De Wekker.)
"Het plan van de schrijvers verdient m. i. volle goedkeuring. We hebben hier eene
etrenge toepassing vau den onderwijskundigen regel: ga van het bekende tot het onbekende,
van het bijzondere tot het algeraeene over. Hunne methode verdient toepassing op elke
flchool.". (De heer Verhagem in het Nieuwe Schoolblad).