Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S81
drukking 333 M. Bepaal de snelheid bij 15° en 78 cM drukking.
17. Bepaal de snelheid van het geluid in koolzuur bij 0° en 76 cM
drukking.
18. Eene rij soldaten marclieeren op de muziek, die voorop is.
Als de rij 268,8 M lang is, hoeveel seconden voeren de ach-
terste soldaten dan hunne bewegingen later uit dan de voorste ?
19. Van twee geluiden is het eene 9 maal zoo sterk als het andere.
Als men van de eerste geluidsbron 4 maal zoo ver verwijderd
is als van de tweede, in welke verhouding hoort men dan
de sterkten dezer geluiden?
20. Twee personen zijn resp. 24 en 54 M van eene geluidsbron
verwijderd. Hoe oordeelen zij over de sterkte van het geluid?
21. Twee geluidsbronnen A en B, waarvan A 4 maal zoo sterk
is als B, zijn 50 M van elkaar verwijderd. Waar moet men
zich plaatsen, om de geluiden even sterk te hooren? Tracht
meer dan één antwoord te vinden.
22. Een waarnemer bevindt zich in de loodlijn, uit eene geluids-
bron op een terugkaatsenden muur neergelaten. Als de waar-
nemer 210 M en de geluidsbron 126 M van den muur is verwij-
derd, hoeveel tijd verloopt er dan voor den waarnemer tusschen
het hooren van het rechtstreeksche en het teruggekaatste geluid ?
23. Waar zou de waarnemer zich moeten plaatsen, om de echo
half zoo sterk te hooren als hot rechtstreeksche geluid, als
men aanneemt, dat het geluid door de terugkaatsing niet
verzwakt?
24. Twee personen A en B staan elk 120 M van een vlakken
muur, die het geluid terugkaatst, en zijn 320 M van elkaar
verwijderd. Als A een pistoolschot lost, wordt dit tweemaal
door B gehoord. Hoeveel seconden verloopen er tusschen deze
waarnemingen ?
25. Hoe ver staat een waarnemer van een terugkaatsend opper-
vlak verwijderd, als hij roept en de echo 2 seconden later hoort?