Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sao
26. De zuiger eener zuigpomp Iieeft eene doorsnede van 30 cM-.
Welke kracht wordt vereischt om het water op te pompen,
als de uitlozingsopening 4 M boven den waterspiegel ligt'? De
wrijving enz, is oorzaak, dat deze kracht 1,2 maal zoo groot
is als zij zonder wrijving zou zijn,
jN,B. Denk er aan, dat de zuiger van boven gedrukt wordt door den damp-
kring en eene waterkolora, en van onderen door den dampkring, die
tegengewerkt wordt door de waterkolom onder den zuiger.
27.* Van eene zuigpomp zijn de volgende afmetingen gegeven: de
pompbuis is inwendig 1 dM wijd; de afstand van den bodem
der pompbuis tot het ondervlak van den zuiger bij hoogsten
stand is 3,5 dM; de zuigbuis is 4 cM wijd en 6 M lang,
waarvan 1 M in het water van den put staat. Als we aanne-
men, dat er geene schadelijke ruimte is, hoe hoog stijgt dan
het water in de zuigbuis na den eersten slag? Hoeveel water
zal later bij eiken slag uitvloeien ?
28. Van eene zuig-perspomp heeft de zuiger eene doorsnede van
30 cM". Als bij eenigen stand de afstand van den zuiger tot
den waterspiegel in den put 4,5 M en tot dien in het afvoer-
kanaal 12 M is, vraagt men welke kracht noodig is «) bij het
ophalen; h) bij het neerdrukken van den zuiger? Voor wrijving
enz. zelfde onderstelling als in 26.
29. Hoe hoog kan het water met deze pomp opgevoerd worden,
als de zuiger met eene kracht van 108 KG naar beneden ge-
drukt wordt?
30. Eene glazen buis van 0,5 M lengte en 1,5 cM'^ doorsnede wordt
met kwik gevuld en omgekeerd in een bak met kwik geplaatst
zoo, dat zij daar 2 cM diep in staat. Welken druk oefent het
kwik tegen den bovenwand der buis uit bij normalen baro-
meterstand?
§ 16. Evenwicht en drukking van gassen.
(Leerboek I, $ 30).
1. Een cylindervormig glas is, van binnen gemeten, 12 cM hoog
en heeft eene doorsnede van 60 cM^, Het wordt gevuld met