Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S29
van 2 dM zoo, dat het middelpunt van het grondvlak van den
kubus samenvalt met het middelpunt van het bovenvlak van
den balk. Waar ligt het zwaartepunt van het aldus ontstane
lichaam?
13, Als een lichaam door een vlak in twee symmetrische deelen
wordt verdeeld, ligt het zwaartepunt van dit lichaam in het
vlak van symmetrie. Waarom?
14. Bij welke lichamen kan men van deze eigenschap gebruik
maken, om het zwaartepunt te bepalen?
lö. Drie kogels A, B en C van 5, 8 en 12 KG zijn twee aan
twee door dunne stangen verbonden. De middelpunten van A en
B zijn 65 cM, die van B en C 1,2 M en die van A en C 85
cM van elkaar verwijderd. De zwaarte der stangen is zoo ge-
ring, dat ze niet in aanmerking genomen wordt. Teeken de
ligging van het zwaartepunt,
16. Een dennen mast, die als slagboom gebruikt wordt, weegt 64
KG, het zwaartepunt ligt op 3,6 M van het dikste uiteinde.
Welk gewicht moet op 0,8 M van dit uiteinde bevestigd wor-
den, om te zorgen, dat het zwaartepunt op 1,5 M van dit
uiteinde komt te liggen?
17. Aan het juk eener balans bevindt zich verticaal boven den
onderkant van het mes een stiftje, waaraan men een gewichtje
van 5 G op en neer kan schroeven. Het juk' zonder het ge-
wichtje weegt 265 G, zijn zwaartepunt bevindt zich op 1 mM
afstand verticaal onder het steunpunt. Waar zal het zwaarte-
punt komen te liggen, als men het gewichtje op het stiftje
plaatst op een afstand van 1 cM van den onderkant van het
mes? Hoever zou men het gewichtje boven den onderkant van
het mes moeten brengen om te zorgen, dat het zwaartepunt
ï/o mM van het mes verwijderd is?
18. Eene tafel rust met 4 pooten op den grond zoo, dat de steun-
punten een vierkant vormen van 1 M lengte. De bodem wordt
in deze punten gedrukt met krachten resp. van 10, 14, 18 en
26 KG. Hoe zwaar is de tafel met alles wat er op ligt? In
welke verticaal ligt haar zwaartepunt?