Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S25
20. Drie krachten A, B en C werken op hetzelfde punt P en
vormen twee aan twee een hoek van 120°. A en B zijn elk
5 KG, C is 3 KG. Bepaal richting en grootte der resultante.
21, Op een vlieger werken drie krachten, nl. de zwaarte, de
spanning van het touw en de druk van den wind. Neem aan,
dat zij een zelfde aangrijpingspunt hebben en maak dan dui-
delijk, dat de vlieger in evenwicht kan zijn.
22. Eene gegeven kracht te ontbinden in drie andere, die in het-
zelfde punt aangrijpen. Van twee der composanten is de rich-
ting en de grootte gegeven.
23, Twee niet-evenwijdige krachten werken in hetzelfde vlak op
verschillende punten van een lichaam. Stel deze krachten door
lijnen voor en teeken dan de resultante zoo, dat haar aan-,
grijpingspunt ligt in de verbindingslijn van do aangrijpings-
punten der composanten.
24. Als deze krachten even groot zijn en elk een hoek van
120° maken met de verbindingslijn harer aangrijpingspunten,
waar ligt dan het aangrijpingspunt der resultante en welken stand
heeft de resultante ten opzichte van genoemde verbindingslijn ?
25. Teeken twee evenwijdige krachten van gelijke richting, die in
verschillende punten aangrijpen, en teeken dan de resultante.
26, Twee evenwijdige, gelijkgerichte krachten, 30 en 50 KG groot,
werken op twee punten van een lichaam, die 12 cM van
elkaar zijn verwijderd. Stel dezo krachten door lijnen voor en
teeken de resultante. Bepaal verder de grootte der resul-
tante en den afstand van haar aangrijpingspunt tot de aan-
grijpingspunten der composanten.
27, Eene gegeven kracht van 25 KG te ontbinden in twee daar-
mee evenwijdige, geliikgerichte krachten, als gegeven is:
u, dat de aangrijpingspunten der composanten met dat der
gegeven kracht in eene rechte lijn liggen en daarvan resp.
3 en 2 cM zijn verwijderd.
b, dat eene der composanten 5 KG is en haar aangrijpings-
punt 4 cM van dat der gegeven kracht is verwijderd.
c. dat de composanten even groot zijn en hare aangrijpings-
punten 4 cM van elkaar verwijderd zijn.