Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S24

10*. Twee krachten van 20 en 50 KG werken onder een hoek van
120° op hetzelfde punt. Stel deze krachten door lijnen voor,
teeken dan de resultante en bereken hare grootte.
11*. Twee krachten, die onder een hoek van 135° op hetzelfde
puut werken, zijn resp. 200 en 30 KG groot. Bepaal de
grootte der resultante.
12. Stel twee krachten, die in hetzelfde, punt aangrijpen, door
lijnen voor. Teeken daarna de kracht, die deze twee in even-
wicht houdt.
13. Doe hetzelfde — zoo eenvoudig mogelijk — als de beide
krachten gelijk zijn en een hoek van 120° vormen.
li. Twee krachten werken onder zekeren hoek op een zelfde punt.
Wat kunt ge van de resultante meedeelen, als de hoek grooter
of kleiner wordt? Tusschen welke grenzen is de resultante
steeds gelegen?
15. Eene gegeven kracht te ontbinden in twee andere, die in
hetzelfde punt aangrijpen, als gegeven zijn «) de richting der
beide composanten; 6) de grootte der beide composanten;
c) de richting der eene en de grootte der andere composante ;
d) de richting en de grootte van eene der composanten. Onder-
zoek in elk dezer gevallen of de gegevens ook aan eenige
voorwaarde moeten voldoen.
16. Van twee krachten, die onder een rechten hoek op een zelfde
punt werken, is de eene 6 KG, terwijl de resultante 12 KG
groot is. Stel deze krachten door lijnen voor, bereken de
grootte der tweede composante en bepaal de grootte der hoeken,
die de resultante met de composanten maakt.
17*. Twee krachten werken onder een hoek van 120° op een zelfde
punt. De resultante is 12 KG en eene der composanten 8 KG.
Bereken de grootte der andere composante.
18. Teeken drie krachten, die op een zelfde punt werken en elkaar
in evenwicht houden.
19. Drie krachten A, B en C werken op een zelfde punt P. De
kracht A is 8 KG, B 12 KG en C 16 KG. A en B vormen
t een rechten hoek, B en C een hoek van 60°, Stel deze krach-
et
1! ten voor door lijnen en teeken de resultante, (twee gevallen!).