Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S18
^ 15. Bereken de temperatuur, waarbij tweemaal het aantal graden,
( door den thermometer van R. aangewezen, gelijk is aan het
verschil van de aantallen graden, door de thermometers van
I F. en C. aangegeven.
y 16. Bij welke temperatuur wijst de thermometer van C. evenveel
graden onder nul aan als die van F. boven nul ?
■ 17. Kunt ge beredeneeren welke temperaturen op de drie thermo-
* meterschalen door geheele getallen worden aangegeven?
18. Als we voor de grenzen der temperatuur in ons land — 20°
C. en 32° C. stellen, bereken dan den stand der beide andere
1 thermometers voor deze grenzen.
j 19. Bij welke temperatuur wijst de thermometer van F. 42° meer
j aan dan die van C. ?
20. Welke temperatuur wijst de thermometer van C. aan, als het
aantal graden boven nul op dien van F. viermaal zoo groot
is als het aantal graden onder nul op dien van R.?
21. Bij welke temperatuur wijzen de thermometers van C. en R.
samen zooveel graden onder nul aan als die van F. boven nul ?
§ 10. Invloed der temperatuur op het volume der
lichamen. Soortelijk gewicht. Barometerhoogte.
(Leerboek T, § 15).
1. Eene ijzeren staaf is bij 0° lang 4 M, breed 1 dM en dik 5 cM.
Bereken de lengte en het volume bij 15° (Zie tabel II).
2. Eene staaf zilver heeft bij 0° eene lengte l M en een volume
V M^ Bereken deze grootheden bij eene temperatuur van 20°.
3. Een reep zink heeft bij 12° een volume van 10,01044 dM\
Wat is het volume bij 0°?
4. Een cylinder van platina heeft bij 0° een volume van 50 cM'^
en bij 10° een volume van 50,012 cM\ Bereken den coëffi-
ciënt van lineaire uitzetting van platina.
5. Hoe lang is de standaardmeter bij eene temperatuur van 8°?
6*. Eene zinken haardplaat is bij 5° lang 12 dM en breed 8 dM.
Bereken de oppervlakte bij 20°.