Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
eeu liju evenwijdig aan eu door elk der punten aj, ô'/, t[ een
lijn loodrecht op MN eu bepaalt men de snijpunten a^, t\
van deze lijnen twee aan twee in dezelfde volgorde genomen,
dan heeft men nog slechts het punt t', met elk der punten
en d' te vereenigeu en de lijnen c' te
trekken, om de nieuwe horizontale projectie a[h[d' c't[ van
de piramide te verkrijgen.
De horizontale projecties van de ribben ct eu dt^ welke
eerst zichtbaar waren, ziju thans onzichtbaar, terwijl de ribbe
«6, welke eerst onzichtbaar was, thans zichtbaar is en inde
horizontale projectie door een volle liju moet worden aangeduid.
0. Eeu regelmatige vijfhoekige piramide {a'h'c'd'e't'^
a" b" c" d" e" t") staat op het horizontale vlak van pro-
jectie. Men vraagt de projecties van dit lichaam te
construeeren, wanneer het om de ribbe ae als as
op het horizontale vlak van projectie wordt neder-
gelegd.
Trek een liju À1 It loodrecht pp a' e' en neem deze lijn
als nieuwe as van projectie aan. Bepaal de nieuwe vertikale
projectie a"[b"' . . . , t'" van de piramide (zie Eig. 5 Plaat I).
Construeer de projectie a^ b'['c"^. . . . ^^'S-au de piramide, wan-
neer deze op het horizontale vlak van projectie is nederge-
legd (zie Fig. 4 Plaat 111), en met behulp daarvan de hori-
zontale projectie a.' b[c\d[e' Om nu de vertikale projectie
van het punt d te construeeren, trekke men de lijn MP
loodrecht op yÏ/iV, de lijn MQ loodrecht op MR en de lijn
d'l'p evenwijdig aan M li\ verder beschiijve men uit M als
middelpunt met Mj^ als straal den cirkelboog Trekt men
nu de lijn q d'l evenwijdig aan en öfj loodrecht op M iV^, dan
is het snijpunt d"^ van deze lijneu de vertikale projectie van
het punt t/, wanneer de piramide met het zijvlak a e ^ op
het horizontale vlak van projectie rust. Op overeenkomstige