Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
b. welke evenwijdig is aan het vertikale vlak van
projectie.
a. Trek een lijn a'h' naar willekeur en een lijn // even-
wijdig aan de as van projectie M iV, dan zal de lijn [a' b', a" h")
aan de vraag beantwoorden (7); a'b' stelt de werkelijke
lengte van deze lijn voor.
h. Trek een lijn c' d' evenwijdig aan de as van projectie MiV"
en een liju c" d" naar willekeur, dan is de lijn [c' d' ^c" d")
evenwijdig aan het vertikale vlak van projectie; c" d" is ge-
lijk aan de ware lengte dezer lijn (7).
3. ])e projecties te teekenen van een lijn:
welke loodrecht is op het horizontale vlak van
projectie;
b. welke loodrecht is op het vertikale vlak van
projectie;
c. waarvan de stand naar willekeur is genomen.
Bepaal de ontmoetingspunten van deze lijn met de
beide vlakken van projectie; teeken de projecties
van een punt, dat iu die lijn is gelegen en de pro-
jecties van een lijn, welke de gegeven lijusnijdt.
a. Trek een lijn a" h" loodrecht op de as van projectie
MN\ neem op het verlengde van a" b" een punt a' naar
willekeur, dan is [a',a"b") de gevraagde loodlijn (8). Daar
het punt («', a") in het horizontale vlak van projectie ligt
(2), zoo is dat punt de voet van de loodlijn; a" b" stelt de
ware lengte van de loodlijn voor (7).
Wanneer een lijn loodrecht is op het horizontale vlak van
projectie, zal in hel algemeen slechts van het punt, dat het
dichtst bij dat vlak van projectie ligt, de horizontale pro-
jectie in de teekeniug worden aangeduid.
b. Trek een lijn c' d' loodrecht op M N; neem op het ver-
lengde van c' d' een punt c" naar willekeur, dan is (c' rf', c" d")