Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
3)
De Canneluren of groeven volgens de lengte der schacht,
kiinnen aan alle orden (dc Toskaansche uitgczciuderd) worden
aangebracht. Zij zijn gewoonlijk 2i in getal; die bij de Dorische
orde zijn het minst diep en hebben scherpe ribben.
Coiisfriictic voor de Caiiiieliiurbogcn.
Neem O C gelijk aan den diameter der kolom, en beschrijf
daarop een halven cirkel; verdeel dezen in een zeker aantal
gelijke deelen (hier 10) O. 1 = 1.2 = enz.= 9. P en beschrijf
daarna uit M met M O' = M O + i- {O. 1) als straal den
halven cirkel O' 5' P'. Trek uit Al en door elk der deel-
punten 1, 2, 3 enz. 9 een lijn en bepaal de snijpunten 1', 2', 3'
enz. 9' met den halven cirkel 0'o'P'. Deel O. 1 in a, 1.2
in h enz. middendoor dan is, O' a a — V b =: enz. de
straid waarmede de Canneluurbogeu beschreven worden.
PL. XV. JONISCHE ORDE.
liooyte sprong mt
I. Hoofdgestel, a Kroonlijst de as der kol.
a opperband 0.1! \
b verkeerd ojief
c plat bandje
d ojief
e druipüjst
ƒ kwartrond
g parelband
h plat bandje
i tanden
k tandenruimte
l ojief
) Fries
: Architraaf
a opperband
b ojief
o.in
0.5
O.è
0.2
0.6
0.4
0.1
OA
0.6
0.1
0.4
1.13',
1.9
O.U I
0.3
c 3« of groote vlakte 0.74
d 2e of midden vlakte 0.6
le of kleine vlakte 0.4!
1.45
2.10
2.10
2.5
bov. 2.4 i
ond. 2.3
2.2è
1.101
1.7
1 G|
1.6
4.9 1.2
bov. 1.1 è
ond. 0.15è
0.15
1.2
bov. 1.1!
oud. 0.17{
0.17
0.16
0.15