Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
voor de Toskaansche eu Dorische orden,
2. verdeel AB, de lengte-as der kolom, in 3 gelijke deelen
AE=:EF = FBen trek midden tusschen E F en F B de lijnen
l.r en 3.3', loodrecht op A B. Beschrijf uit E met 1 modul als
straal een halven cirkel, KUL en laat uit de punten C en
D, die den diameter aan het boveneinde der schacht bepalen
(zijnde deze voor de Tosk. gelijk aan 1 mod. 7 part en voor
de Dor. gelijk aan 1 mod. 8 part.), loodlijnen neer op K L
en bepaal de snijpunten I en J van deze lijnen met den cir-
kelboog. Verdeel vervolgens K I en J L in even groot aantal
gelijke deelen, als waarin EB verdeeld is; trek door elk der
deelpunten een lijn evenwijdig aan BE; de snijpunten dezer
lijnen met de parallellen 1, 2, 3, C bepalen het beloop van
de schacht der kolom.
Voor de Jonische en Corinthische orden,
3. Verdeele men de lengte-as der kolom AB in 8 gelijke
deelen, en bepale de diameters bij C D en bij E F (de laatste
is gelijk aan 1 mod. 12 part). Trek door G een lijn II H' I
loodrecht op A B en ueem op deze lijn G II 1 mod. Be-
schrijf met deze laatste maat als straal uit E als middelpunt
den boog I K en bepaal het snijpunt J van de lijn E K met de lijn
II J. Trek nu de lijnen J. 7, J. 6, J. 5, J. 4, J. 3 en maak
7.7'= 6.6'= 5.5 =4.4'=:3.3'= EK, dan zullen de pun-
ten E, 7', 6', 5', 4', 3', n de galbe of kromme lijn der
verdunning bepalen.