Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
verdere constructie van de onderdeden dezer binnenbogeu
raadplege men de beschrijving vau PI. VIII.
Deel nu de lijn 1) F in 6 gelijke deelen 1),A — 4.5=:
=: enz. = 8. F eu trek uit de deelpunten lijnen loodrecht
oji 1> F. Bepaal het snijpunt o van de loodlijn door 4 ge-
trokken met den omtrek van den cirkel dy en maak ov — dp;
vereeuig het punt 6 met de punten d eu f eu trek door v
de lijn »w || 6.f en de lijn vs |] 6.d eu bepaal de snij-
jmnten w en z van deze lijnen met de loodlijnen door de
deelpunten -D en 1, getrokken. Trek de lijn w s eu verdeel
deze lijn in drie gelijke deelen w x — xy—y z, dan zijn de
punten x en y, de middelpunten der toten wn eu n' z. De
cirkelboog n c gaat bij c over in den cirkelboog ocw, welke
uit het punt z als middelpunt is beschreven.
De bovenstaande toelichtingen zullen wel voldoende ziju
voor de voltooinu; van de figuur.
PL. X.
ORNAMENT FIGUREN.
De gedeelten der figuren 3—10 gemerkt a geven hare
constructie aan. Zij moeten geheel voltooid worden gelijk bij
b is aangegeven, doch men bedenke daarbij dat de scha-
duwlijn alleen van onderen en rechts van elk verheven deel
moet worden aangebracht. In figuur 1,2, 11 en 12 is dit
duidelijk aangewezen.
De figuren behoeven niet meer dan -J vergroot te worden.
De ornamenten moeten met geen te donkere inkt worden
omgetrokken, doch bij het retoucheeren moet krachtig zwarte
inkt gebezigd worden; aan de overgangen van zware in
fijne lijnen moet bijzondere zorg besteed worden, ook mogen
de zware lijneu zich niet harig voordoen.