Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
PL. VII.
CIRKELVULLINGEN,
aan den Gothischen stijl ontleend.
Vicrblailcrigc roos.
1. Beschrijf iu een gegeven cirkel een vierkant acbd en
trek de lijnen fg en eh evenwijdig aan de zijden ac en l> c.
Vereenigt men de punten e,f,h,g twee aan twee, dan ver-
krijgt men een tweede vierkant efhy ('); de snijpunten
i,k,l,m van de zijden van dit vierkant met de middellijnen
ab en cd zijn de middelpunten der cirkelbogen ec/enz. Be-
schrijft men nu in het vierkant efhg den cirkel iin/A,
dan is mn de straal van den binnencirkel nop, enz.
Driebladcrigc roos.
2. Beschrijf in een gegeven cirkel twee gelijkzijdige drie-
hoeken adfen ceb, wier zijden twee aan twee genomen aan
elkander evenwijdig zijn. Trek de middellijnen ab,ed encf,
dan zijn de snijpunten g,h en i van deze lijnen met de zijden
van den driehoek c e b de middelpunten der cirkelbogen kam
enz., welke den gegeven cirkel raken eu aan de punten k, l
en m, gelegen op het midden van de zijden van den drie-
hoek adf, eindigen.
Klaverblad.
3. De grondlijnen (Fig. 3. a) vau het klaverblad komen
f) Do Bouwmce.ster,s in de middeleeuwen noemden deze coustructie
H u a d r a t u r.