Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Q wordt uit de O gevormd door toevoeging van een
aanhangsel of aanvoegsel. Beide vormen kunnen gebruikt
worden, mits men zich gelijk blijve.
b. Onderkast letters.
De letters b, c, d, e, p en q worden uit den grondvorm
O afgeleid. Bij de g moet opgemerkt worden, dat het boven-
deel uit een o bestaat, die 4 deelen breed en 4^ deel hoog
is; de afstand van den onderkant der o tot aan den onder-
kant van den staart bedraagt 5 deelen.
De s is van onder éen deel breeder dan van boven.
2. Cursief.
a. Kapitale letters. De constructielijnen loopen even-
wijdig aan de lijn m n, welke een hoek van 66° vormt met
de grondlijn np.
b. Onderkastletters. De opmerkingen onder 1.6 ge-
maakt gelden ook hier. De g maakt echter een uitzondering,
daar deze letter onmiddellijk uit de o wordt afgeleid.
3. Schrijfletter.
a. Kapitale letters. Men vermijde alle onnoodige krul-
len, daar zij evenmin de duidelijkheid als den welstand be-
vorderen.
b. Gewone letters.
De letters a, b, c, d, g, p en q zijn uit de o afgeleid,
zoodat dus deze laatste geheel of gedeeltelijk in genoemde
letters moet teruggevonden worden.
De hoek m7ip is bij het gewone schrift gelijk aan 53°.
4. Batard (Engelsch Rond )
a. Kapitale letters. Hieromtrent valt niets bijzonders
te zeggen.
b. Gewone letters. Bij deze zorge men dat alle recht-