Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWOORD.
V«« den eersten Cursus voor het rechtlijnig teekenen
(jaf ik ten voriyen jare eene tweede^ verbeterde uityave. Nu
heeft de tweede Cursus zijn beurt. Hij is nog al omge-
werkt; wat minder doelmatu) scheen is iceggelaten en vervan-
yen door voorbeelden waardoor de gelijdelijke overgany meer
bevorderd wordt.
Ik heb dezen Cursus met een voorbeeld van de meest ge-
bruikelijke lettervormen aanyevanyen; daar later toe overtegaan
zou moeijelijk zijn. I ele leerlingen beseffen het nut niet dat
in een goede letter op tee'keningen gelegen is ; zij kunnen nu
na het eopieeren van het eerste voorbeeld, het daarbij aange-
leerde op hunne volgende teekeningen in praktijk brengen.
Be Architectonische orden zijn zorgvuldig nagezien en de
ontbrekende, toch noodige maten ingevuld. Daarbij is eene
nieuwe plaat (XII) toegevoegd, waardoor de leerlingen eenig
beijrip van de waarde en beteekenis der verschillende lijsten
kunnen bekomen.