Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
;52
SYMMETRISCHE FIGUREN. (2).
PL. XVI.
1. Beschrijf een regelmatigen zeshoek ABCDEF en in
dezen de gelijkzijdige driehoeken B D F en A C E. Trek door
de punten g en g, k en k, l tn l lijnen: a, h, e enz., zijn
de snijpunten van deze lijnen met de zijden van den zeshoek.
Trek de lijnen ab, af, fe, enz.; daardoor verkrijgt men de
punten n, n en, door deze te vereenigen , de punten a', 6', enz.
2. Trekt men de lijnen nn (zie fig. 1) dóór, dan wordt
de zeshoek « 6 c<Ze ƒ in gelijk en gelijkvormige ruitjes verdeeld.
3 en 4. Deze figuren zijn uit fig. 2 afgeleid. De let-
ters, welke bij de overeenkomstige punten zijn geplaatst,
maken elke verdere toelichting onnoodig.
De zijvlakken der blokjes, welke in de schaduw liggen,
moeten door een donkerder tint worden aangegeven.
Fig. 5. Beschrijf den regelmatigen zeshoek ABC.DEF en
in dezen de gelijkzijdige driehoeken B D F en ACE; trek
door de punten g, k,l lijnen evenwijdig aan de zijden vau
den zeshoek. Vereenigt men nu de punten z, z twee aan
twee, dan verkrijgt men, zoowel den zeshoek abc def,
als den zeshoek a'b'c'd'e'f.
6. 7. 8. De bewerking dezer figuren wordt geheel aan
den leerling overgelaten. ■