Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
terstond de punten c, d enz. y, h enz., c' d' enz. doen kennen.
Ue breedte van het opgelegde bandje is gelijk aan i A «.
2. D r i e h O e k i g e strik.
Beschrijf in een cirkel den gelijkzijdigen driehoek ABC.
Trek door m lijnen evenwijdig aan de zijden van dezen drie-
hoek en een lijn naar elk der punten A, B en C; neem
ml—mk — m n — J m A, en trek o/c^ ||AB, j'ZrUAC
en s»^||BC; bepaal de snijpunten o, q,s,]), r, t vau deze
lijnen met den omtrek van den cirkel; verbind q met o, h
met ƒ enz.; vereenig q met s, p met r enz., dan verkrijgt
men de punten h, d, enz. Neem de breedte van het opgelegde
bandje | m e.
3 en 4. Door elkander gevlochten lissen.
In deze figuren zijn a, e, b enz. de hoekpunten van een regel-
matige zeshoek, en derhalve abc en def gelijkzijdige drie-
hoeken ; m is het snijpunt der diagonalen van den zeshoek.
De afwerking van Figuur 4 kan op drie wijzen plaats heb-
ben, gelijk uit de teekening voldoende blijkt.
STRIKKEN.
PL. X-
Toepassing van regelmatige veelhoeken.
1. Vijfhoekige strik.
Beschrijf een cirkel en verdeel den omtrek in tien gelijke
deelen, daarbij zorgende dat de middellijn 1 m 6 een verti-
calen stand verkrijgt. Vereenig het punt m met elk der
deelpunten; neem O 2 = i )«2 en trek door O de liju
a'aobb' evenwijdig aan de lijn (1, 3) enz.; neem mc —
md=ime — ma-=mb. De verdere bewerking kan uit de
figuur gemakkelijk worden afgeleid.
2. Zeshoekige strik.
Beschrijf met een naar willekeur genomen afstand mp en
met ml —2 nip als stralen cirkels. Verdeel den omtrek van
den grootsten cirkel in twaalf gelijke deelen. Trek door p