Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
rt 6 c^/iu zeven gelijke deelen ; trek uit 1, 2, 3 enz. lijnen even-
wijdig aan ac en uit 1', 2', 3' enz. lijnen evenwijdig aan
ab benevens de diagonalen 2e, 5ƒ, enz. Deel 3e in
vier gelijke deelen en neem één van die deelen voor de
breedte van het opgelegde bandje: zorg dat de binnenlijnen,
zooals die welke over k, l en m zijn getrokken, elkaar
nauwkeurig in de diagonalen 2 e, hf enz. ontmoeten.
2 Beschrijf het vierkant ab c d\ trek de diagonalen a c en
bd: verdeel elk der zijden öc en in elf gelijke deelen;
trek uit 1, 2, 3, 4 enz. lijnen evenwijdig aan ab en uit
r, 2', 3' enz. lijnen evenwijdig aan ad of b c. Bepaal de
breedte van het opgelegde bandje zooals bij de beschrij-
ving van Fig. 1 is opgegeven.
Met het oog op hetgeen vroeger is gezegd, ten jianzien
van de richting der invallende lichtstralen, zonde geen der
lijnen, welke evenwijdig is aan de hchtstralen, door een zware
lijn moeten worden aangewezen. Somtijds echter worden sommige
dezer lijnen, om de teekening eenigszins te laten spreken,
door zware lijnen aangeduid, waarbij men echter heeft zorg
te dragen dat deze zware lijnen, hetzij alle aan de rechter-,
hetzij alle aan de linkerzijde der banden, vallen.
De Figuren 3—7 worden op dezelfde wijze bewerkt als
Fig. 1; de bewerking van Fig. 8 komt met die van Fig. 2 overeen.
STRIKKEN OF LISSEN.
PL- IX.
Toepassing van regdmatigc Tcelhockcn.
1. Rechthoekige strik.
Beschrijf een vierkant ABC!); verdeel elk der zijden
AD eu DC in zes gelijke deelen; trek uit de deelpunten
van AD lijnen evenwijdig aan D C cn omgekeerd, dan ver-
krijgt men 36 kleine vierkanten, waarvan de hoekpunten