Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
MEANDERS.
PL. VII.
Lijstwerk in (irielischen stijl.
Een Meander kan gevormd worden:
1°. door een rechthoekig omgaande lijn, Fig. 1 en 2;
2°. door een of meer rechthoekig omgaande banden, Fig.
5, ö en 7, die, of elkander snijden, Fig. 5 en 6, of door
elkander zijn gevlochten Fig. 7; deze banden hebben een
zekere hoogte (relief.)
Bij de j) 0 11 O 0 d t e e k e n i n g trekke men voor elke
figuur over hare geheele lengte en op ouderling gelijke afstan-
den zooveel horizontale lijnea, als door de cijfers ter rechter-
zijde vfordt aangewezen; de loodlijnen behoeven slechts van
de derde lijn van boven tot de derde lijn van onder getrok-
ken te worden.
Bij het in inkt zetten lette men vooral op dat, zooals bij
Fig. 7, de banden op eenige punten onder elkander doorloopen.
Daar de banden een zekere hoogte liebben, zullen som-
mige deelen daarvan geen licht ontvangen; deze worden
door zware sprekende lijnen aangeduid. Hierbij wordt alge-
meen aangenomen, dat het licht van boveu en van de lin-
kerzijde onder een hoek van 45° invalt, zoodat diens-
volgens de beneden zij de der horizontale, en de rech-
terzijde der verticale deelen van de banden met een
zware liju moeten aangegeven worden.
RECHTHOEKIGE LISSEN.
PL. VIII.
Grieltschc stijl.
1. Verdeel elk der zijden « h en « c van het vierkant