Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
nu (/ het punt, dat am in bedoelde reden verdeelt, dan is
g c — c e de zijde van den ingeschreven regelmatigen vijf-
hoek, terwijl g 7n de zijde van den ingeschreven regelmati-
gen tienhoek voorstelt.
11. van 7, 9, 13 enz. zijden.
Wanneer de zijde van een ingeschreven regelmatigen veel-
hoek niet met volkomen nauwkeurigheid kan bepaald wor-
den , zooals het geval is bij den regelmatigen ïecejihoek,
negenhoek, derfienhoek enz., kan men met vrucht de vol-
gende constructie aanwenden. Zij b. v. gevraagd een regel-
matigen zevenhoek te beschrijven.
Trek de middellijn ab, verdeel deze in zeven gelijke
deelen; beschrijf uit a en b met ab als straal cirkelbogen;
trek door hun snijpunt e en het deelpunt 2 een lijn, en
bepaal het snijpunt d van deze lijn met den cirkelomtrek,
dan is ad nagenoeg gelijk aan de zijde van den ingeschre-
ven regelmatigen remihoek.
Een regelmatigen v ij f hoek te beschrijven
omeen cirkel.
12. a. Beschrijf een regelmatigen vijfhoek in deu gegeven
cirkel en trek raaklijnen evenwijdig aan zijne zijden, dan ver-
krijgt men den gevraagden omgeschreven regelmatigen nyy'hoek.
Bij veelhoeken van een oneven aantal zijden zal de lijn
door het middelpunt m eu een der hoekpunten b. v. g ge-
trokken , de tegenovergelegen zijde de van deu veelhoek
middendoor deelen.
b. Trek door elk der hoekpunten d, e enz. van den inge-
schreven regelmatigen vijfhoek een raaklijn aan deu cirkel,
dan zijn deze raaklijnen de zijden van den omgeschreven
regelmatigen »y/hoek.