Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
liet snijpunt m als middelpnut met m a m h — m i als
straal een cirkel, dan zal deze aan de vraag beantwoorden.
7. Een cirkel te beschrijven in een drie-
hoek.
Deel de hoeken B en C van den gegeven driehoek ABC
middendoor; laat uit het snijpunt m dezer deellijnen de
loodlijn mh op B C neder en beschrijf uit ni als middelpunt
met m b als straal een cirkel, dan zal deze de gevraagde zijn.
Het beschrijven van regelmatige veelhoeken in een Cirkel.
In een cirkel een rejeimatigeD veelhek te beschrijven.
8. V a n 3 of van 6 hoeken.
Trek de middellijn c rf; beschrijf uit elk der uiteinden c
en d dezer middellijn, met dm —cm als straal, een cir-
kelboog. Zijn nu a, b, e, f, de snijpunten dezer cirkelbogen
met den omtrek van den gegeven cirkel, en vereenigt men
de punten c, e en /twee aan twee, dan verkrijgt men den
ingeschreven regelmatigen driehoek terwijl door de vereeni-
ging van de opeenvolgende punten de ingeschreven regel-
matige zeshoek geboren wordt.
9. van 4 of van 8 z ij d e n.
Trek de middellijnen ab en cd loodrecht op elkander en
vereenig de uiteinden dezer middellijnen, dan verkrijgt men
den ingeschreven regelmatigen vierhoek. Deel de hoeken
amc en bmc middendoor, dan zijn de snijpunten e, g^
f, h dezer lijnen met den cirkelomtrek benevens de punten
d, b, c, d, de hoekpunten van den ingeschreven regelmatigen
achthoek.
10. van 5 of van 10 zijden.
a. Trek de middellijnen abewc d loodrecht op elkander en
deel den straal mb middendoor; beschrijf uit het deelpunt
e, met e c als straal, den cirkelboog c/, dan is de koorde
c ƒ de zijde van den ingeschreven regelmatigen vijfhoek.
b. Trek de middellijnen ab en c d loodrecht o]) elkander en
verdeel den straal a m in de uiterste en middelste reden; is