Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jezeii cirkelboog eii dt
diiu is abc de gezochte
Nödsrl^
.üimi
loodlijn (/e^niet de^jjunten b en c,
\_z_
Verklaring van ccnige ternieu by de meetkunde in gebruik.
10. Vierkant, regelmatige vierhoek, qnadraat. W. Rechthoek.
12. Ruit, scheefhoekig qnadraat, rhombus. 13. Parallelogram.
1-4. Trapezium. 15. Onregelmatige vierhoek, trapezoid«.
In elke der figuren 10—15 zijn ah, ac, cd en rfö de
zijden, ad en cb de diagonalen-, eu in elke der figuren
12—14 is de loodlijn ce, uit het hoekpunt c op de zijde
ab neergelaten, de hoogte-, in de figuren 10 en 11 wordt
de hoogte aangewezen door de zijde c a.
Door middel der diagonalen kunnen symmetrische figuren
worden geconstrueerd, die dikwijls van practisch nut zijn;
zie den rechthoek fig. 11.
VIER H O i: K E N.
PL. V.
Het beschryven van vierhoeken.
E6d vierkant ts ieschrijven, wanneBr gB^even is:
1. a. de lengte van de z ij den door A.
Neem a 6 = A; trek c d door het midden van a b lood^
recht op ab, trek ad en bd, neem de = df—ad eu
vereenig de punten a en ƒ, ƒ en e, e en b, dan is abef
het gevraagde vierkant.
b. Beschrijf uit « eu 6 met a b als straal de cirkelbogen b b' d
en aa' maak boog c d = boog b c en vereenig b met d -.
zij e het snijpunt van deze lijn en den cirkelboog a a' -,
neem boog ca'~cb' — ce en vereenig de punten a, b,
a',h' twee aan twee, dan is aba'b' het gezochte vier-
kant: of ook