Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
h'c'~ C en c'd'zzzD. vereenig' d met d' en trek uit
b'^ c' de lijnen a'b' h^ e' c evenwijdig aan d d\ dan zijn
m ff, ab, bc, c d de gezochte stukken.
Het constriieercu van lijiK^ii die tot gegeven lyueu in
een bepaalde verhouding staan.
De t8 coDSlroeereo lijQ Dioet zija:
4. de vierde evenredige tot de lijnen A, B en C.
Trek naar willekeur de lijnen xz en xy, neem xa = A,
xc~C en xb=B; trek «ö en uit c de lijn cd even-
wijdig aan a b, dan is x d de gezochte vierde evenredige.
5. derde evenredige tot de lijnen A en B.
Trek de lijnen x ij en xs naar willekeur; neem xa—A,
X b = x d = B. Vereenig a met d en trek bc evenwijdig aan
a (/, dan is a: c de gevraagde derde evenredige.
(i. m i d d e n e V e n r e d i g t u s s c h e n de 1 ij n e n
^ en B.
Neem op een onbepaalde lijn xy den afstand a b = A
en bc = B; beschrijf uit het punt d, dat de lijn ac
middendoor deelt, met da = dc als straal een hal ven cirkel
aec; richt in b op a c een loodlijn op, dan is 6 e de ge-
vraagde middenevenredige.
Men kan ook aldus te werk gaau: neem wederom a b~A
en bc' — B; beschrijf uit het punt d', dat de lijn ab mid-
dendoor deelt, met d' a^d' b als stnial den halven cirkel
ae' b\ trek door c' de lijn c' e' loodrecht op ab en vereenig
b met e', dan is b e' de gezochte middenevenredige.
7. Een lijn A iu de uiterste en middelste
reden te verdeelen.
Trek uit a de lijn ac loodrecht op « 6; neem ac~\ab
en trek cb-, beschrijf uit c met ca als straal den cirkelboog
a d en neem be — bd, dan zal het punt e de lijn a b in de
uiterste en middelste reden verdeelen.