Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
naar willekeur; vereenig c met ƒ en g met b, dan zal de
lijn, door F en het snijpunt p getrokken, .behoorlijk ver-
lengd, door het snijpunt van a ^ en rf ƒ gaan.
c. Beschrijf uit F de cirkelbogen b d en ef; de stralen
zijn naar willekeur genomen. Trek de lijnen F b en F d,
verder eg || ab en fg || cd, dan zal de lijn, door F en g
getrokken, op het onbekende hoekpunt uitloopen.
7. De lijn moet een puntPbevatten, dat bui-
ten den hoek is gelegen.
De constructie komt geheel overeen met die onder 5 b.
8 en 9. D e 1 ij n moet e v e n w ij d i g z ij u a a n e e n
gegeven lijn PQ.
8. Trek uit eenig punt c van het been S y de lijnen c d
en ce naar willekeur en, uit eenig ander punt /van btj,
fg II FQ en fh || ax; verbind nu g met h eu trek de ||
gh, dan is de liju e z, evenwijdig aan FQ getrokken, de
gezochte lijn.
9. Beschrijf uit eenig punt b van het been b y twee cir-
kelbogen, ce en dg-, de grootte vau de stralen is aan geene
andere voorwaarde gebonden, dan dat een der bogen het
been az snijdt. Trek verder ed || az en ef {{ FQ,
bepaal het snijpunt g van de lijn e ƒ en den cirkelboog dg,
trek de lijn b g en bepaal het snijpunt i vau deze lijn en
den cirkelboog c, dan zal de lijn h i, evenwijdig aan F Q
getrokken, de begeerde liju zijn.
iict verdcclcii van lijnen in een bepaald aantal gelijke dcelen.
Etn lijn ab te verdaelen:
10. in 6 gelijke stukken.
Trek uit a een lijn ac naar willekeur, en uit b de lijn
bd\\ac-, zet op elk dezer lijnen, van a eu van b begin-
nende, een naar willekeur genomen afstand 0 1=45 zes-
maal uit; verbind 6 met b, 5 met 5 enz., dan zal de lijn
ab door de snijpunten 1', 2', 3', 4', 5' iu het verlangde
aantal gelijke deelen verdeeld worden.
11. in 7 gelijke stukken.