Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
2. De slagschaduw eu de eigeuschaduw te cou-
strueeren van een vierkante tafel, welke op het ho-
rizontale vlak van projectie staat. Een d?r kanten
van het tafelblad is evenwijdig aan het vertikale
vlak vau projectie.
Zij a" de schaduw vau het punt A op het vertikale vlak
van projectie, f" die vau het puut F, d" die vau het puut
B en c" die vau het puut C. Deze punten a",f\c'\d", bepa-
len deu omtrek van de schaduw, die door het tafelblad op
het vertikale vlak van projectie geworpen wordt. Een deel
van de schaduw van het tafelblad valt op de tafel zelve; om
deze te construeeren, bepale men iu den kant III) het punt
P, waarvan de schaduw jj" op den kant BF van den poot
li V valt; trekt men p"q" evenwijdig aan a" f", dan is
p"q" de vertikale projectie van de grensliju dezer schaduw.
De greuilijuen vau de schaduw der pooten op het horizon-
tale vlak vau projectie maken met de as van projectie lU N
hoeken van 45°, terwijl de grenslijnen van de schaduw vau de
pooten op het vertikale vlak van projectie loodrecht zijn op
M N. Construeer de schaduw e" van het punt E op het
vertikale vlak van projectie; trek e' n evenwijdig aau a" f" en
e" m evenwijdig aan c"/", dan is de constructie van de slag-
schaduw der tafel afgeloopen.
De projecties van de eigenschaduw der tafel zijn niet
zichtbaar.
3. Construeer de projecties van de slagschaduw,
welke door een schoorsteen RQ geworpen wordt op
een hellend vlak, waarvan de doorgangen A C en
BD evenwijdig zijn aan de as van projectie MN,
Op den schoorsteen ligt een dekplaat IIL, welke,
even als de schoorsteen zelf, den vorm heeft van een
rechthoekig parallelopipedum.