Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
de slagschaduw eu de ejigenschaduw te construeereu.
Slagschaduw van de piramide. Ware de balk niet
aanwezig dan zoude t' A' E' B' C' t' de slagschaduw van de
piramide aanwijzen; thans valt de schaduw gedeeltelijk op
den balk. Om nu deze laatste schaduw te construeeren, bepa-
le men het punt t^, waar de lichtstraal, welke door den top
T gaat, het vlak, dat met het bovenvlak G L van den balk
samenvalt, snijdt. Trekt men nu uit t^ de lijn t'^r' evenwij-
dig aan t' A' en de liju i'^s' evenwijdig aan t' C', dan is
vr' sw' de slagschaduw van de piramide op den balk, voor
zoover zij in de horizontale projectie zichtbaar is. Bepaalt
men nu de vertikale projecties van de punten y, r, s en u
en trekt men de lijnen q" r° en s"u", dan is q" r's'u" de
vertikale projectie van de schaduw, die door de piramide
op het zijvlak MK van den balk gevvorpen wordt. Het
deel q" X D" van q" r" s" u" wordt door de vertikale projectie
van de piramide bedekt.
Slagschaduw van dea balk. Deze schaduw valt geheej
op het horizontale vlak van projectie. Om haar te construee-
ren heeft men alleen de schaduw k' van het punt AT op
het horizontale vlak vau projectie te bepalen, daar de grens-
lijn ir A' van de schaduw evenwijdig is aan A'A', de grens-
lijn k' V evenwijdig is aan H' L' en de grenslijn k' V gelijk
en evenwijdig aan K' L' is.
Eigenschaduw van de piramide. Deze schaduw strekt
zich uit de zijvlakken ATE, ETB en BTC; de hori-
zontale projectie van deze eigenschaduw is geheel zichtbaar,
de vertikale projectie bepaalt zich tot C' T" B '.
Eigenschaduw van den balk. Van deze schaduw is
alleen de vertikale projectie van het niet verlichte zijvlak
KP tc zien.