Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
langs de ribbe HD gaan, vallen gedeeltelijk op het ver-
tikale vlak van projectie, gedeeltelijk op het zijvlak EM
van de zuil. De hchtstraal, welke door het punt D gaat,
ontmoet het zijvlak EM in een punt, waarvan de hori-
zontale projectie in den horizontalen doorgang E' M' van
dit zijvlak ligt (11), en daar die projectie ook ligt in den
lijn D' d', welke met de as van projectie een hoek van 45"
maakt, zoo is het punt d' de gezochte horizontale projectie;
de vertikale projectie d" van het onrnoetingspunt ligt in
de lijn, welke door D " onder een hoek van 45° met de
lijn XF is getrokken. Hieruit volgt verder dat D"d" een
van de grenslijnen der slagschaduw voorstelt. Bepaalt men
nu hel punt P van de ribbe CD, waarvan de schaduw /j"
op de ribbe FM valt, dan is d"p'' mede een grenslijn van
de slagschaduw. De constructie van de overige grenslijnen
B" b", b" c" en c" p'^ kan geen bezwaar opleveren.
Slagschaduw van de zuil. Deze slagschaduw valt we-
der gedeeltelijk op het horizontale, gedeeltelijk op het ver-
tikale vlak van projectie. Van de eerste, namelijk F'G'n, is
slechts het deel K' m n zichtbaar; het overige deel wordt bedekt
door de horizontale projectie van het dekstuk. De schaduw
op het vertikale vlak wordt begrensd door de lijn np'^, welke
uit n loodrecht op X Y is getrokken. De lijn F' n vormt het
verlengde van de lijn P' F'.
Eigenschaduw van de zuil en van het dekstuk.
De vertikale projectie, van de eigenschaduw van het zijvlak
M G is Jiet eenige wat men van de eigenschaduw der li-
chamen kan zien.
6. De zuil en het dekstuk zijn beide rechthoekige
prisma's; het eerste heeft den veelhoek W G'H'K'L'U'
tot grondvlak en U'L" tot hoogte, het tweede den
veelhoek M'D'E'F N tot grondvlak en ^"D' tot
hoogte.