Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
de lijnen a'n,c'm en nf^mh" zijn twee aau twee aan el-
kander evenwijdig.
De eigenschaduw van het prisma omvat de zijvlakken ALj
EK, K C en F GII KL. De projecties van de eigenscha-
duw worden door de projecties zelve van het prisma aan het
gezicht onttrokken.
PL. XI.
SCHADUWEN VAN LICHAMEN.
1. Construeer de slagschaduw en de eigenschaduw
van een rechthoekig parallelopipedum, waarvan een
der zijvlakken evenwijdig is aan het horizontale
vlak vau projectie, terwijl een der andere zijvlak-
ken samenvalt met het vertikale vlak van projectie.
Laten E' B' C' F' en A" D" C" B" de projecties van het pa-
rallelopipedum voorstellen. Bepaal dc schaduw van elk der punten
B, C eu 1) op het vertikale vlak van projectie; zij 6" de scha-
duw vau B, c" die van C en d" die vau het punt D. Trek
de lijnen J)" d\ d" c\c" b" en b'B% dan zijn deze lijnen be-
uevens de lijnen I)" C" en C" B" de grenslijnen der gezochte
schaduw.
De eigenschaduw van het lichaam wordt gevormd d-.or de
zijvlakken DE FC en BCFL, daarvan valt echter in de
projecties niets iu 't gezicht.
2. De slagschaduw en de eigenschaduw te con-
strueeren van een rechthoekig prisma, waarvan het
grondvlak een gelijkbeenige driehoek is. Een der
opstaande zijvlakken valt samen met het vertikale