Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
stil te staan. Bepaalt men liet punt I', waarvan ile scliaduw
in^ en het puut Q, waarvan de schaduw in ^ valt, dan stelt
P Q de lijn van afscheiding van de twee deelen der figuur voor,
waarvan het eene zijn schaduw uitsluitend op het horizontale,
het andere uitsluitend op het vertikale vlak van projectie werpt.
5. De slagschaduw en de eigenschaduw te con-
strueeren van eeu vierhoekige piramide TAB Cl),
welke op het horizontale vlak van projectie staat.
Bepaal de schaduw van den top T op het horizontale vlak
vau projectie; zij t' dit punt. Vereenig het punt t' met elk
der punten A' en C', dan is t' A' B' C' de slagschaduw van
de piramide op het horizontale vlak van projectie.
De zijvlakken ATB eu II T C ontvangen klaarblijkelijk
geen licht en vormen dus de eigenschaduw van de piramide.
De horizontale projectie van de eigenschaduw is in haar ge-
heel, de vertikale daarentegen in 'l geheel niet zichtbaar.
6. Construeer de slagschaduw en de eigenschaduw
van een driehoekig prisma A B C B, waarvan het
grondvlak samenvalt met het horizontale vlak van
projectie.
Bepaal de schaduw d' van het punt B op het horizontale
vlak van projectie en vereenig de punten B' en d\ dan is
B' d' een der grenslijnen van de gezochte schaduw. De ont-
moetingspunten van de lichtstralen, welke langs de ribbe D E
strijken, met het horizontale vlak van projectie, liggen op
een lijn d' e', welke evenwijdig is aan B' E'; de ontmoetings-
punten van de stralen, welke langs de ribbe AE strijken,
zijn gelegen in eeu lijn, welke evenwijdig is aan B' d' eu die
het punt A' bevat. De slagschaduw van het prisma wordt
dus voorgesteld door het parallelogram A' B' d' e'; een deel
daarvan wordt door de horizontale projectie vau het lichaam
aan het gezicht onttrokken.