Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
vlak van projectie, dan noemt men het punt a' dikwijls ter
bekorting de schaduw van het punt A op het horizon-
tale, en a" de schaduw van het punt A op het ver-
tikale vlak van projectie.
PL- X.
SCHADUWEN VAN VLAKKE FIGUREN EN
LICHAMEN.
1. De schaduw te construeeren, welke door een
driehoek ABC, waarvan het vlak evenwijdig is aan
het horizontale vlak van projectie, op dat vlak van
projectie geworpen wordt.
Zij a' de schaduw van het punt A op het horizontale vlak
van projectie, b' de schaduw van het punt B en c' die van
het punt C; vereenig de punten a', b' en c' twee aan twee.
Van eenig punt P van de zijde CB valt de schaduw ja','gelijk
uit een eenvoudige redeneering blijkt, op de lijn c'b' en
hieruit volgt, dat de driehoek a'b' c' de slagschaduw van den
driehoek ABC voorstelt.
De driehoeken a' &' c' en ABC komen in het onderhavige
geval volkomen met elkander overeen (7).
2. Construeer de schaduw van een driehoek ABC,
waarvan de ligging naar willekeur is genomen.
De oplossing van dit vraagstuk komt in elk opziciit over-
een met die van het voorafgaande.
3. De schaduw van een driehoek ABC valt gedeel-
telijk op het horizontale, gedeeltelijk op het verti-
kale vlak van projectie. Men vraagt deze schaduw
te construeeren.