Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
;i9
vau de doorsuede 1 2 3 4 of van het bovenvlak der afge-
knotte piramide ah 1 langs den meermaal beschre-
ven weg terstond gevonden worden.
OVER DE SCHADUW.
Wanneer een voorwerp verlicht wordt, zal die zijde, welke
van het licht is afgekeerd, donker zijn; deze zijde van het
voorwerp wordt zijn schaduwzijde of ook wel zijn eigenscha-
duw genoemd. Plaatst men aan diezelfde zijde van het voor-
werp een scherm, dau zal een deel van het scherm evenmin
licht ontvangen. De donkere plek op het scherm, welke het
gevolg is van de aanwezigheid van het voorwerp, noemt
men de slagschaduw, of ook wel de schaduw, welke
door het voorwerp op het scherm geworpen wordt.
De constructie, zoowel van de eigenschaduw als van de
slagschaduw van een voorwerp, is zeer moeilijk, wanneer
de lichtbron eenige uitgebreidheid heeft, doch wordt veel
gemakkelijker, wanneer men aanneemt, dat de lichtbron
door een enkel lichtgevend punt gevormd wordt. Van deze
vooronderstelling zullen wij dan ook uitgaan, terwijl wij
verder zullen aannemen: 1° dat het lichtgevend punt zoover
verwijderd is, dat de lichtstralen, welke langs de kanten
van een voorwerp heen strijken , als aan elkander evenwijdig
mogen aaugemerkt worden; 2° dat de beide projecties vau
de lichtstralen hoeken van 45° maken met de as van projec-
tie; 3" dat het licht van achteren naar voren en van de lin-
ker- naar de rechterzijde invalt.
Trekt men door een punt A eeu liju in de richting der
lichtstralen en is a' het ontmoetingspunt van deze lijn met
het horizontale, a" het ontmoetingspunt met het vertikale