Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
worden. Trekt men nu uit het snijpunt van dien cirkel-
boog met M N eeu lijn loodrecht op ilf iV en door het punt
r een lijn evenwijdig aan MN, dan stelt het snijpunt 1,
dezer lijnen het hoekpunt 1 vau de doorsnede 1 2.... 5
voor, wanneer deze laatste met het vlak QOP op het hori-
zontale vlak van projectie is nedergeslagen. Construeert men
nu op overeenkomstige wijze de punten 2., 3,, en 5, eu
vereenigt men deze punten naar behooren, dan stelt 1, 2,...
de ware gedaante van de doorsnede voor.
2. Om nu het oppervlak van het afgeknotte prisma a 6____e
12----5 te ontwikkelen, constmeere meu een veelhoek
welke geheel overeenkomt met den vijfhoek
a'b'----e' (Fig. 1), en verlenge de zijde b'^c'^ naar beide zij-
den. Maakt men nu d'^ e[ = d'^e'^, —fi^a^en
trekt men e,'5", 1", enz. loodrecht op e[d[\
neemt men (Fig. 1), enz.; vereenigt men de pun-
ten 5", r, enz. en beschrijft men eeu veelhoek l';2" 3" 4'/5'/,
welke geheel overeenkomt met den- veelhoek 1,2^.... 5,
(Fig. 1), dan stelt de figuur 5" 1" 2" if.... ....
het ontwikkelde oppervlak van het afgeknotte prisma voor.
3. Een kubus, welke op het horizontale vlak van
projectie staat, wordt gesneden door een vlak, da^
loodrecht is op het vertikale vlak van projectie. Men
vraagt de doorsnede van den kubus met dit vlak te
construeeren.
n'b' c' d\ a" c" g" e" stellen de projecties van den kubus,
P Q eu Q 11 de doorgangen van het vlak voor. De construc-
tie van de doorsnede 2,.. . . 5, geschiedt geheel op de-
zelfde wijze ais iu het voorgaande vraagstuk. De lijnen QE
en 1, 2,, 2, 4, en 3,5,, 1,3, en 4,5, zijn twee aan twee
aan elkander evenwijdig, daar zij de doorsneden van evenwijdige
zijvlakken van den kubus met een zelfde plat vlak voorstellen.