Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
— dl k': a' b' is, en dat de punten K. C, K. alsmede
de punten gelegen zijn in lijnen, welke even-
wijdig zijn aan NR. Met behnip van de projecties < ----
en ff' 6' .... u kan nu terstond de projectie van het twaalf-
vlak op het oorspronkelijke vertikale vlak van projectie in
teekening worden gebracht.
Draait nu het twaalfvlak om de lijn qr^ dan bewegen de
punten zich langs cirkelbogen welke
uit het punt (y'J als middelpunt zijn beschreven, terwijl de
punten enz. lijnen beschrijven, welke evenwijdig zijn
aan NR. De verdere coustructie, om de projecties
en b'l.. . . van het twaalfvlak na de omdraaiing te ver-
krijgen, zal wel geen nadere toelichting behoeven.
De projectie ö" . .. . %t" is niet noodig voor de beantwoording
van de \raag, doch is alleen volledigheidshalve geconstrueerd.
2. Van een regelmatig twintigvlak {a' b',. .m ^a" b".. ^w!')
is de diagonaal am loodrecht op het horizontale
vlak van projectie. Men vraagt de projecties van dit
lichaam te construeeren, wanneer men het een wei-
nig laat draaien om eeu lijn, welke het punt a be-
vat eu die evenwijdig is aan de as van projectie.
De vijf ribben a ó, a c ^..,. ^af^ welke iu het hoekpunt a
samenkomen, vormen met de diagonaal a m even groote hoe-
ken en derhalve zijn de punten 6, c,.., ƒ gelegen in een
vlak, dat evenwijdig is aan het horizontale vlak van projec-
tie; de ribben 6 c, c t/,. .., ƒ 6 projecteeren zicli dus iu hare
ware grootte op het horizontale vlak van projectie (7). Het-
zelfde geldt vau de ribben g h^ welke de uitein-
den van de ribben 7ng^ vereenigen, die in het
hoekpunt m samenkomen. Met behulp van deze gegevens kau
nu de. horizontale projectie van het twintigvlak gemakkelijk
geconstrueerd worden.