Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Om nu de projecties van het achtvlak in den aangegeven
stand te verkrijgen, neme men een nieuw vertikaal vlak
van projectie aan, dat loodrecht is op de as van projectie
MN en waarvan dus de doorgangen PM en MR beide
loodrecht zijn o\i M N (11). Dit vlak worde om de lijn 3i"P
op het vertikale vlak van projectie nedergeslagen. Men con-
strueere nu de nieuwe vertikale projectie e" d'l en late
deze figuur om het snijpunt in van de lijnen en e'J/o
draaien, dan stellen ..../" de nieuwe vertikale pro-
jecties van de punten na de omdraaiing voor.
Trekt men nu even lange lijnen ____/;'ƒ;:
evenwijdig aan M N en vereenigt men de punten c", ,----
op behoorlijke wijze, dan verkrijgt men de gevraagde verti-
kale projectie van het achtvlak.
Van eenig punt, b.v. c?, kent men nu de vertikale projectie
en zijn afstand d'ln tot het vertikale vlak van projectie, der-
halve kan ziju horizontale projectie d'^ (2) en dus ook de hori-
zontale projectie van het achtvlak terstond bepaald worden.
PL. VIII.
PROJECTIES VAN REGELMATIGE LICHAMEN.
U Van een regelmatig twaalfvlak (a'Ô'____u'^a"b". .u")
is het zijvlak ahcde evenwijdig aan het horizon-
tale vlak van projectie en de ribbe ab van dat zij-
vlak evenwijdig aan het vertikale vlak van projectie.
De projecties van dit lichaam te construeeren, in-
dien men het een weinig heeft laten wentelen om
de ribbe qr van het diametraal tegenovergelegen
zijvlak, welke evenwijdig is aan ab.